Cardiff Academy odporúča - Kritické myšlení

Kritické myšlení

Kritické myslenie, v najjednoduchšej rovine definovanej ako schopnosť nezávisle posúdiť určitý problém, je kľúčovou zručnosťou v každodennom živote. Z tohto pohľadu je neuveriteľné, ako málo pozornosti je mu venovaných v našom verejnom priestore aj v domácom písomníctve. V predkladanej monografii autor postupne vysvetľuje význam kritického myslenia, jeho jednotlivé piliere, javy ovplyvňujúce kritické myslenie, chyby v argumentácii a poskytuje základný návod, ako s kritickým myslením pracovať v praxi. Publikácia je vecná a didaktická, napriek tomu si nerobí nároky na úplnosť. Všetky uvedené tézy sú previazané s literárnymi odkazmi v závere knihy, kde môže čitateľ nájsť ďalšie pramene na štúdium.
 
Vďaka online štúdiu na Cardiff Academy získava každý študent prístup k tisícom kníh na BOOKPORT.
Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium a získejte konkurenční výhodu.