EXM101

Business Strategies

Business Strategies
Študenti sa v tomto predmete oboznámia s podstatou a významom aspektov manažmentu a zoznámia sa s postupom tvorby v podnikovej stratégii. Predstavia si jednotlivé fázy tvorby podnikovej stratégie a príprav projektov a naučia sa prakticky pracovať so zhodnocovaním stratégií a taktík firmy s využitím základných krokov. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Absolvent tohto predmetu je schopný práce s pojmami ako je podniková stratégia, strategická perspektíva, strategický manažment či strategické rozhodovanie a bude plne chápať ich obsah. Musí byť schopný posudzovať jednotlivé strategické rozhodnutia, analyzovať nielen situáciu svojej firmy a jej postavenie na trhu, ale aj subjekt samotný v neekonomickej rovine. 

  • Stratégia a taktika, strategické plánovanie, typológia stratégií
  • Konkurenčný a komparatívny efekt
  • Segmentácia trhu
  • Formy a úrovne konkurencie

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.