H-MNI

Management inovácií

Management inovácií
Študenti sa zoznámia so súčasným pohľadom vedy i praxe na inovácie, prečo sa inováciami zaoberať, kde získavať nápady, ako s nimi systematicky pracovať, vyhodnocovať a uvádzať do života. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: V dnešnej rýchlej dobe je význam inovácií prakticky nedoceniteľný. Inovácie sú všade okolo nás a zásadným spôsobom nám zasahujú do života. Inovácie sú hýbateľom zmien a umožnili človeku zásadne zmeniť jeho život. 

Inovácie v podnikovom prostredí predstavujú nástroj na zvyšovanie konkurencieschopnosti. 

Naštartovať inovačný proces je zložitá úloha, ktorá môže stáť podnik nielen množstvo vynaložených prostriedkov, ale tiež môže byť impulzom k zmene podnikovej kultúry a myslenia ľudí.

  • Inovácia - delenie, druhy, rády
  • Hodnotenie a úspešnosť inovácií
  • Inovačný proces a jeho fáza
  • Design thinking
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.