H-MNI

Management inovácií

Management inovácií
Študenti získajú prehľad o modernom prístupe vedy a praxe k inováciám, dôvodov, prečo sa inováciami zaoberať, kde hľadať inšpiráciu, ako s nápadmi systematicky pracovať, hodnotiť ich a uvádzať do praxe. Rovnako sa naučia, ako efektívne sledovať trendy a prispôsobovať inovácie aktuálnym potrebám trhu. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Inovácie majú v súčasnosti neoceniteľný význam, pretože zásadne ovplyvňujú naše každodenné životy a otvárajú sa nové možnosti. Ich prítomnosť je viditeľná vo všetkých oblastiach nášho života. 

V oblasti podnikania slúži ako kľúčový nástroj na zvyšovanie konkurencieschopnosti. Firmy, ktoré inovujú, často dosahujú lepšie výsledky a získavajú náskok pred konkurenciou.

Začatie inovačného procesu predstavuje komplexnú výzvu, ktorá môže vyžadovať značné finančné investície a zároveň podnietiť zmeny vo firemnej kultúre a myslení zamestnancov. Napriek ťažkostiam môže tento proces priniesť dlhodobé výhody a udržateľnosť podnikania.

  • Inovácia - delenie, druhy, rády
  • Hodnotenie a úspešnosť inovácií
  • Inovačný proces a jeho fáza
  • Design thinking

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.