LSH201

Manažérska etiketa

Manažérska etiketa
Študenti sa zoznámia s pravidlami spoločenského správania, ich podstatnou rolou v spoločnosti, zmyslom, pôvodom a hlavne návodom, ako sa nimi riadiť. Predmet študentov pripraví na bežné situácie ako je obed s obchodnými partnermi, podávanie rúk pri predstavovaní či vhodné oblečenie na konkrétnu príležitosť. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Ako veľmi je v spoločnosti dôležitá etiketa, jej znalosť a dodržiavanie? Môžu nám v zamestnaní pomôcť, alebo nás z neho naopak vyradiť? Aké sú dnešné pravidlá vo firmách? Viete, komu podať ruku prvú a kto jej má podať Vám? Viete sa naozaj správne obliecť na určitú akciu? 

V tomto predmete si študenti osvoja znalosti business etikety a naučia sa ju používať v bežnom živote. 

  • Odporúčané oblečenie na spoločenské príležitosti
  • Piliere modernej etikety
  • Netiketa, telefonovanie a vizitky

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.