S-VSD

Vodcovské schopnosti a zručnosti

Vodcovské schopnosti a zručnosti
Cieľom tohto predmetu je zoznámiť sa s najdôležitejšími manažérskymi a vodcovskými schopnosťami a zručnosťami v súvislosti s riadením firmy. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Manažér je dnes kľúčovým činiteľom každej spoločnosti, od kvality vykonávania ich funkcií sa potom ďalej odvíja prosperita celej organizácie. Preto je potrebné, aby zástanca tejto pozície ovládal skvele všetky funkcie. 

Ide o špecifickú skupinu pracovníkov, ktorých hlavnou úlohou je kontrola pracovných činností ostatných pracovníkov, organizácia a využívanie ich disponibilných zdrojov.

  • Charakteristiky a klasifikácia produktov
  • Hlavné odlišnosti priemyselných a spotrebných trhov
  • Značka a identita značky
  • Testovanie koncepcie produktu
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.