ŠTÚDIUM MBA ONLINE PROGRAMY MBA
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

ŠTÚDIUM MBA ONLINE

Štúdium MBA online predstavuje unikátnu a modernú formu manažérskeho vzdelávania. Online štúdium je obsahom a kvalitou plne porovnateľné s klasickou výučbou. Študovať je možné kedykoľvek podľa vlastných časových možností a odkiaľkoľvek s využitím študijnej e-learningovej platformy, študijných podkladov, materiálov a online knižnice. Štúdium online formou napĺňa inovatívne a moderné formu prakticky zameraného vzdelania pre manažment, podnikateľov, vedúcich zamestnancov a ďalších záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti.

MBA ONLINE

Štúdium MBA online ponúka moderné a časovo flexibilné vzdelanie, ktoré je určené pre všetkých, ktorí sa chcú posunúť nielen v profesnom, ale aj osobnom živote.

DBA ONLINE

Štúdium DBA online je určené pre top manažment, majiteľov spoločností a CEO. Štúdium rozširuje manažérske znalosti a prehlbuje moderné princípy leadershipu.

BBA ONLINE

BBA online odporúčame všetkým, ktorí nemajú manažérske základy získané v teoretickej ani praktickej rovine. Ide o program, ktorý pomôže zvládnuť terminológiu a pochopiť základné princípy a zásady manažmentu.

LLM ONLINE

Program je zameraný na získanie právneho povedomia v oblastiach korporátneho práva, pracovného práva, práva občianskeho a ďalších oblastí. Znalosť práva je veľkou výhodou manažérov.

Poplatky za štúdium

Akcia platí do 11.12.2022

MBA

Master of Business Administration
2.706

DBA

Doctor of Business Administration
3.490

BBA

Bachelor of Business Administration
1.530

LLM

Master of Laws
3.098
CARDIFF ACADEMY - PRESTÍŽNE ONLINE VZDELÁVANIE

FORMA ONLINE ŠTÚDIA

CARDIFF ACADEMY SE (CA) vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania.

Uspieť medzi konkurenciou si vyžaduje cieľavedomú prácu, znalosti a zručnosti, analytický prístup, kritické myslenie a inovačné postupy. Samotné štúdium je nielen osobnou výzvou, ale aj testom vlastných schopností, overením skúseností, myslenia a manažérskych zručností. Okrem nadobudnutia titulu vedľa vášho mena získate nové kontakty, ďalšie pevné väzby a nadštandardné skúsenosti.

Štúdium je vstupenkou a mnohokrát tiež podmienkou na dosiahnutie vyšších manažérskych pozícií. Štúdium vo vzdelávacích programoch je určené všetkým, ktorí chcú udržať krok s najnovšími trendmi v odbore a chcú zvyšovať svoj osobný potenciál.
36
LEKTOROV
8500
ONLINE KNÍH
4
PROGRAMY
19
OBOROV
NAŠI LEKTORI SÚ ODBORNÍKMI VO SVOJOM OBORE

RÁDI VÁS PREVEDIEME CELÝM ŠTÚDIOM A ODPOVIEME NA VAŠE OTÁZKY

NAPÍSAŤ SPRÁVU