ŠTÚDIUM MBA ONLINE PROGRAMY MBA
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

ŠTÚDIUM MBA ONLINE

Štúdium MBA online predstavuje unikátnu a modernú formu manažérskeho vzdelávania. Online štúdium je obsahom a kvalitou plne porovnateľné s klasickou výučbou. Študovať je možné kedykoľvek podľa vlastných časových možností a odkiaľkoľvek s využitím študijnej e-learningovej platformy, študijných podkladov, materiálov a online knižnice. Štúdium online formou napĺňa inovatívne a moderné formu prakticky zameraného vzdelania pre manažment, podnikateľov, vedúcich zamestnancov a ďalších záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti.
 
 

MBA ONLINE

Štúdium MBA online ponúka moderné a časovo flexibilné vzdelanie, ktoré je určené pre všetkých, ktorí sa chcú posunúť nielen v profesnom, ale aj osobnom živote.

BBA ONLINE

BBA online odporúčame všetkým, ktorí nemajú manažérske základy získané v teoretickej ani praktickej rovine. Ide o program, ktorý pomôže zvládnuť terminológiu a pochopiť základné princípy a zásady managementu.

LLM ONLINE

Program LLM je zameraný na získanie právneho povedomia v oblastiach korporátneho práva, pracovného práva, práva občianskeho a ďalších oblastí. Znalosť práva je veľkou výhodou manažérov.

DBA ONLINE

Štúdium DBA online je určené pre top management, majiteľov spoločností a CEO. Štúdium rozširuje manažérske znalosti, analytický prístup a prehlbuje moderné princípy leadershipu.

Poplatky za štúdium

Mimoriadna akcia platí do 3. 12. 2023. Uvedené ceny sú bez DPH.

MBA

Master of Business Administration
1.999

DBA

Doctor of Business Administration
2.816

BBA

Bachelor of Business Administration
1.184

LLM

Master of Laws
1.999

Štúdiom na Cardiff Academy získate:

🔴 globálne vyhľadávaný titul a zvýšenie kvalifikácie v odbore
 
🔴 flexibilné 100% online štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek
 
🔴 sylaby, online študijné materiály, prezentácie, bonusové materiály
 
🔴 konzultácie výstupov s našimi lektormi z praxe
 
🔴 online podpora nášho študijného oddelenia
 
🔴 citačný manager - citace PRO a ďalšie výhody od našich partnerov
 
🔴 prístup do online knižnice s viac ako 8 500+ knižných titulov
51
LEKTOROV
8500
ONLINE KNÍH
4
PROGRAMY
24
OBOROV

FORMA ONLINE ŠTÚDIA

CARDIFF ACADEMY SE (CA) vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania.
 
Uspieť medzi konkurenciou si vyžaduje cieľavedomú prácu, znalosti a zručnosti, analytický prístup, kritické myslenie a inovačné postupy. Samotné štúdium je nielen osobnou výzvou, ale aj testom vlastných schopností, overením skúseností, myslenia a manažérskych zručností. Okrem nadobudnutia titulu vedľa vášho mena získate nové kontakty, ďalšie pevné väzby a nadštandardné skúsenosti.
 
Štúdium je vstupenkou a mnohokrát tiež podmienkou na dosiahnutie vyšších manažérskych pozícií. Štúdium vo vzdelávacích programoch je určené všetkým, ktorí chcú udržať krok s najnovšími trendmi v odbore a chcú zvyšovať svoj osobný potenciál.

Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium a získajte konkurenčnú výhodu.

 
Kontakt Často kladené otázky Podmienky prijatia Ako štúdium prebieha