Prieskum spokojnosti s online štúdiom

Prieskum spokojnosti s online štúdiom na Cardiff Academy SE bol realizovaný v období 2022–2024 a zúčastnilo sa ho celkom 498 respondentov z radov našich študentov. Prieskum bol realizovaný metódou CAWI a výsledky prieskumu boli spracované priamo v rámci školy. Spätná väzba našich študentov je pre nás významná, pretože pomáha lepšie porozumieť ich potrebám a očakávaniam v súvislosti so štúdiom.

Čo Vás motivovalo k manažérskemu štúdiu?

Aké faktory pre Vás zohrali úlohu pri výbere školy?

Odkiaľ ste sa o Cardiff Academy dozvedeli?

Našli ste na našom webe všetky potrebné informácie o štúdiu?

Prečo ste sa rozhodol/dla pre štúdium na Cardiff Academy?

Aká bola Vaša najťažšia výzva v rámci štúdia a ako ste ju prekonali?