S-SFM

Self marketing

Self marketing
Účastníci tohto voliteľného predmetu sa zoznámia s praktickými zásadami a metódami pozitívnej komunikácie, s možnosťami a významom verbálnych a neverbálnych signálov v manažérskej praxi, a v neposlednom rade si predstavia konkrétne návrhy efektívnych postupov na presadenie vlastných myšlienok, návrhov a cieľov, prostredníctvom adekvátnych rečníckych metód. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Predmet odovzdáva študentom znalosti verbálnej i neverbálnej komunikácie a rečníckeho prejavu. Absolvent predmetu získa praktické odporúčania ako komunikovať s cieľovou skupinou na konkrétne účely. 

  • Charakteristika komunikácie na naše účely rokovania s cieľovou skupinou
  • Verbálna komunikácia
  • Neverbálna komunikácia
  • Rečnícke prejavy

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.