Master of Business Administration

Strategický management

Študenti programu MBA Strategický management sa naučia efektívne formulovať stratégie organizácie, čím zaistia budúce úspešné fungovanie spoločnosti na trhu. Prehĺbi svoje manažérske zručnosti v oblasti strategického rozhodovania, formulovania a vykonávania hlavných cieľov a zámerov danej spoločnosti. Dôraz je kladený predovšetkým na vnútorné aj vonkajšie faktory ako elementárny predpoklad pre správnu voľbu stratégie.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti strategického managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti programu MBA Strategický management sa naučia efektívne formulovať stratégiu konkrétnej korporácie s ohľadom na vnútorné aj vonkajšie faktory. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom sa využívajú závery SWOT analýzy. Pre stratégie sú tiež rozhodujúce externé podmienky a faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce smerovanie spoločnosti. Vytvoriť správnu corporate a business stratégiu nie je jednoduché, a to najmä v dobách zložitého ekonomického vývoja. Študenti si osvoja princípy a zásady pre optimálnu voľbu stratégie a jej vhodnosť. Súčasťou programu je aj oblasť projektového manažmentu a firemnej kultúry z pohľadu strategického riadenia.

  • Správne stanovenie business stratégie
  • Krízový manažment a jeho východiská
  • Riadenie projektu a jeho fáza
  • Firemná identita a podniková kultúra

Garantom tohto programu je Mgr. Jiří Kocich, MBA

Predmety - Strategický management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.122 €
Cena bez DPH platí do 21. 4. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás