Bachelor of Business Administration

Profesijné koučovanie

Študenti BBA programu Profesijné koučovanie sa zoznámia s potrebnými nástrojmi, znalosťami a zručnosťami pre podporu jednotlivca alebo tímu v dosahovaní ich cieľov a zlepšovaní ich výkonu. Získajú tiež základné znalosti potrebné pre vedenie efektívneho koučovacieho procesu, rozvoj osobného a profesionálneho rastu, posilnenie komunikačných zručností a zvýšenie potenciálu nielen u seba, ale aj u ostatných ľudí.
 
Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie pre rozvoj seba a svojho okolia, je tento program určený práve pre vás. Program je žiaduci nielen pre začínajúcich koučov, ale aj pre rôzne profesie a odbory, ktoré sa zaoberajú prácou s ľuďmi, ich výkonom a cieľmi ako napríklad HR, manažéri, psychoterapeuti, výživoví poradcovia, fitness tréneri, obchodní zástupcovia, finanční poradcovia a pod. Program je vhodný aj pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBA. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.
 
V rámci BBA programu Profesijného koučovania sa študenti naučia základné koučovacie zručnosti a techniky, ktoré budú môcť ihneď aplikovať v praxi. Štúdium sa zameriava na rozvoj schopnosti pracovať s koučovacími nástrojmi a postupmi, ktoré pomáhajú s osobným a profesionálnym rastom, zlepšením komunikačných zručností a zvýšením potenciálu jedinca. Absolventi tohto štúdia získajú schopnosť viesť efektívny koučovací proces, identifikovať a riešiť výzvy svojich klientov, rozvíjať a posilňovať svoje komunikačné zručnosti a schopnosti, a naučia sa aktívne počúvať a poskytovať spätnú väzbu. Budú tiež naučení metódam, ktoré im umožnia identifikovať potrebné kroky na dosiahnutie osobných a kariérnych cieľov svojich klientov, poskytovať im podporu pri osobnom i profesionálnom raste a pomôcť im dosiahnuť plný potenciál.
 
  • Základy koučovania a jeho etické princípy
  • Vedenie koučovacieho rozhovoru a kladenie kvalitných otázok
  • Aktívne počúvanie a efektívna komunikácia s klientom
  • Metódy na stanovenie si cieľov a naplánovanie aktívnych krokov
  • Budovanie vlastnej koučovacej praxe a rozvíjanie svojej koučovacej kariéry
Garantom tohto programu je Zuzana Šormová

Predmety - Profesijné koučovanie

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.306 €
Cena bez DPH platí do 21. 4. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás