Bachelor of Business Administration

Management v zdravotníctve

Študenti programu BBA Management v zdravotníctve budú oboznámení s oblasťami projektového a strategického riadenia v rámci zdravotníckych zariadení, vrátane ich špecifík a fungovania. Študenti sa zoznámia aj s etickou stránkou zdravotníctva, ktorá sa viaže predovšetkým k nedávnym udalostiam, ktoré do značnej miery znovuotvorili túto problematiku. Budú oboznámení aj s otázkou zdravotníckej administratívy a jej východiskami.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBACelé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti programu BBA Managementu v zdravotníctve sa zoznámia so špecifikami projektového a strategického riadenia pre zdravotnícky sektor. Študenti budú schopní zavádzať projektové riadenie do ich praxe vďaka vhodnej strategickej analýze. Projektové a strategické myslenie v zdravotníctve je taktiež spojené s administratívou a etikou, ktorých základy si počas štúdia absolventi osvoja.

  • Základy strategického riadenia v zdravotníctve
  • Projektové riadenie v zdravotníctve
  • Základné etické princípy
  • Problematika zdravotníckej administratívy
Garantom tohto programu je Mgr. Martin Robenek, DBA, Msc.


Predmety - Management v zdravotníctve

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.184 €
Cena bez DPH platí do 3. 12. 2023

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás