Bachelor of Business Administration

Strategický management

Študenti programu BBA Strategický management sa zoznámia so základmi strategickej analýzy pre stanovenie účinných a vhodných strategických cieľov. Naučia sa špecifickým postupom pri tvorbe podnikovej stratégie a efektívnym taktikám, ktoré budú môcť úspešné demonštrovať vo vlastnej praxi.
 
Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBA. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.
 
Študenti programu BBA Strategický management sa naučia základom stratégie podniku, vďaka ktorým budú schopní formulovať vhodné ciele danej firmy. Naučia sa rozpoznávať faktory, ktoré sú určujúce pre tvorbu strategickej analýzy. Budú im predstavené konkrétne metodologické postupy ako napr. PEST analýza, metóda 4C a pod. Študenti budú tiež ovládať základnú terminológiu a vzťahy procesného riadenia a plánovania voči strategickému managementu a budú schopní pracovať s nepriaznivými vplyvmi, ktoré otvárajú problematiku krízového managementu.
 
  • Základy strategickej analýzy
  • Úvod do krízového managementu
  • Procesné riadenie firmy
  • Funkcia plánovania v rámci strategického managementu
Garantom tohto programu je Ing. Libor Kuchár, MBA

Predmety - Strategický management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.184 €
Cena bez DPH platí do 23. 6. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás