Štipendium

Štipendijný program 

Cardiff Academy ponúka štipendijný program vo forme finančnej podpory 204 € s DPH, a to na všetky ponúkané odbory MBA, DBA, BBA, LLM.

Štipendium je štipendistovi udelené aj v prípade, že by si chcel rozložiť školné až do 12 splátok.

  • Štipendium pre študentov
  • Štipendista musí byť v súčasnej dobe študentom na štátnej alebo súkromnej škole či absolventom štátnej alebo súkromnej školy do 5 rokov od absolvovania štúdia. Zároveň musí doložiť potvrdenie o štúdiu, prípadne kópiu vysokoškolského diplomu.
 
  • Štipendium pre SZČO
  • Štipendista musí byť samostatne zárobkovo činná osoba. Zároveň musí doložiť kópiu výpisu zo živnostenského registra.
 
  • Firemné štipendium
  • Štipendista musí nastúpiť minimálne s dvoma ďalšími kolegami z jednej firmy. Každý z nich má ďalej nárok na uplatnenie štipendia. Do poznámky v prihláške stačí uviesť mená kolegov, s ktorými nastupuje.
 
  • Štipendium pre zamestnancov vo verejnej správe
  • Štipendista musí byť zamestnancom vo verejnej správe. Jeho nárok na štipendium musí doložiť potvrdením od zamestnávateľa.
 
V prípade, že máte ohľadom štipendia či organizácie štúdia na Cardiff Academy akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na naše študijné oddelenie.

 

 

Kontakt Prihláška