Štipendium

Jesenný štipendijný program 2022

Cardiff Academy ponúka jesenný štipendijný program všetkým samoplatcom vo forme finančnej podpory 196 €, a to na všetky ponúkané odbory: MBA, DBA, BBA, LLM.

Štipendium je štipendistovi udelené aj v prípade, že by si chcel rozložiť školné až do 12 splátok.

  • Štipendista si musí hradiť štúdium sám, nie cez firmu.
  • Štipendista musí spĺňať podmienky pre prijatie na štúdium vybraného odboru.
  • Štipendista musí uviesť do poznámky v elektronickej prihláške „STIPENDIUM2022“.
  • Štipendista musí náležite vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, ktorou sa zaväzuje, že spĺňa štipendijné podmienky.
Jesenné štipendium je obmedzené počtom 50 voľných miest.

V prípade, že máte ohľadom štipendia či organizácie štúdia na Cardiff Academy akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na naše študijné oddelenie.


Kontakt Prihláška