Bachelor of Business Administration

Programy BBA

Ponuka programov BBA

Študijné programy BBA uskutočňované Cardiff Academy sa zameriavajú na základnú orientáciu v manažérskej problematike, ktorá študentov pripravuje na vyšší stupeň vzdelávacích programov MBA. Študenti programu BBA sa naučia pracovať so základnými pojmami, prístupmi a metódami, ktoré sú nepostrádateľné pre vstup do manažérskej úlohy.

Študijný program je zložený z 6 predmetov, ktoré sú rozdelené do 2 semestrov. Predmety sa ďalej delia na povinné a voliteľné - 3 predmety sú dané vybraným odborom, 3 si študent vyberá podľa svojho zamerania, záujmov a odbornosti. Výstupom každého povinného predmetu je postupová práca a každého voliteľného predmetu test. Štúdium je zakončené spracovaním záverečnej práce a jej obhajobou. Po úspešnom obhájení študent získa prestížny manažérsky titul.

 

Programy BBA

Riadenie ľudských zdrojov

Profesijné koučovanie

Základy managementu

Marketing a PR

Strategický management

Management v zdravotníctve

Real Estate

  • Vymedzenie smerov, odborov a pojmov
  • Základná terminológia v manažmente
  • Príprava na vyšší stupeň vzdelania

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Moderný spôsob štúdia
Časová flexibilita
Online knižnica zadarmo
Lektori
Cardiff Academy ponúka svojim študentom novú formu štúdia, ktorá prebieha iba online. Online štúdium je rovnocennou alternatívou k prezenčnému vzdelávaniu, ktoré umožňuje štúdium kdekoľvek a kedykoľvek.
Štúdium je možné začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Výučba prebieha online a je iba na vás, kedy sa mu budete venovať, poskytuje vám tak 100% flexibilitu. Vysnený titul tak zvládnete získať bez komplikácií v súzvuku s prácou, rodinou i priateľmi.
Bonusom štúdia, je pre každého študenta prístup do online knižnice, ktorá obsahuje viac ako 8.500+ titulov.
Náš lektorský tím sa skladá zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie z praxe.

Prečo študovať u nás?

Cardiff Academy vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania. Vďaka úzkej spolupráci s množstvom škôl, univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelávania. Školstvo a samotné vzdelávanie ako také zaznamenáva v dnešnej dobe dynamický vývoj a určité profesie majú povinnosť celoživotného vzdelávania. V mnohých prípadoch však prevláda osobná potreba rozvoja, zvýšenie kvalifikácie a odbornosti.

Štúdium je vstupenkou a mnohokrát tiež podmienkou na dosiahnutie vyšších manažérskych pozícií. Cardiff Academy je určená pre všetkých, ktorí chcú udržať krok s najnovšími trendmi v odbore a chcú stále zvyšovať svoj osobný potenciál.

 

Do nášho vzdelávania dali dôveru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme
Zvoľte kvalitné štúdium Cardiff Academy pre štúdium BBA a získajte konkurenčnú výhodu.


Prihláška