Prínosy štúdia

Štúdium pomáha prehĺbiť nadobudnuté znalosti a získať všeobecný nadhľad vo všetkých manažérskych odboroch. Práve zameranie na prax je hlavnou výhodou Cardiff Academy. Po úspešnom zakončení štúdia, je študent schopný využívať nadobudnuté znalosti a vedomosti, a vďaka tomu dokáže zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.

Efektívna forma vzdelávania

Štúdium na Cardiff Academy je zamerané na získavanie znalostí a praktických zručností, s úzkou prepojenosťou na prax a aplikovateľnosť nadobudnutých znalostí. Študenti sa zoznámia nielen s teóriou manažmentu, stratégiou riadenia, ale aj napríklad s marketingom a právnymi aspektmi v podnikaní.

Prehľadný študijný intranet

Študijný intranet poskytuje študentom nielen všetky dokumenty a informácie, ktoré potrebujú na štúdium, ale tiež zaisťuje komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Časová flexibilita

Online štúdium je rovnocennou alternatívou k prezenčnému vzdelávaniu. Cardiff Academy je možné študovať kdekoľvek a kedykoľvek, všetko je na časových možnostiach študenta. Štúdium je možné začať kedykoľvek v priebehu roka. Nie je potrebné vyčkávať na klasické zimné alebo letné semestre. Prihlášku môžete poslať napríklad hneď.

Globálne vyhľadávaný titul

Programy manažérskeho štúdia predstavujú modernú formu pre stredný a vyšší manažment, podnikateľov, majiteľov spoločností, vedúcich pracovníkov štátnej správy, ale aj pre tých, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu.

Lektorský tím zložený z odborníkov

Náš lektorský tím sa skladá zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie z praxe.

Online knižnica

Bonusom štúdia, je pre každého študenta prístup do online knižnice, ktorá obsahuje viac ako 9.000+ titulov.
Absolventi Cardiff Academy sú schopní využívať novo nadobudnuté znalosti a skúsenosti, ktoré môžu ďalej uplatniť vo svojej praxi.