Master of Laws

Obchodné právo

Študenti LLM programu Obchodné právo sa zamerajú predovšetkým na právo obchodných korporácií, daňové a súťažné právo. Dôraz je kladený aj na insolvenčné konanie a ucelený pohľad naň, v neposlednom rade sa program sústredí na záväzkové vzťahy.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti obchodného práva, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný nielen pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ale aj pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností, ktorí sa chcú o obchodnom práve dozvedieť viac a zvýšiť svoju kvalifikáciu. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.


Študenti LLM programu Obchodné právo získajú ucelený prehľad o obchodných spoločnostiach, prostredníctvom ktorých je možné realizovať podnikateľské záujmy, o ich založení, vzniku a zrušení. Získajú tiež povedomie o európskych typoch spoločností, orientujú sa v typológii obchodných spoločností a ich charakteristike. Študentom sú poskytnuté všeobecné informácie o jednotlivých inštitútoch, orientujú sa v termínoch ako obchodný podiel, základné imanie a pod. Zoznámia sa s najčastejšími modifikáciami zmluvných záväzkov, možnosti ich úpravy, o zodpovednostných následkoch plynúcich z porušenia zmluvného vzťahu a tomu zodpovedajúcich nárokoch. Absolvent tohto programu je schopný aplikovať základné princípy medzinárodného zdanenia a metódy zamedzenia dvojitému zdaneniu, dokáže identifikovať kľúčové faktory potrebné pre daňovú optimalizáciu a zvoliť vhodné zdroje informácií a materiálov pre daňové štruktúrovanie.


  • Obchodné záväzkové vzťahy, ich problematika, vznik a zánik
  • Typológia obchodných spoločností, ich charakteristika, založenie, vznik a zrušenie
  • Hospodárska súťaž, jej pravidlá a narušovanie
  • Insolvenčný zákon, úpadok a riešenie úpadku

Garantom tohto programu je JUDr. Petr Mjartan, LL.M.


Predmety - Obchodné právo

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 19. 5. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás