Master of Business Administration

Psychológia a management

Študenti MBA programu Psychológia a management prechádzajú komunikačným tréninkom, učia sa prácu s konflikt managementom a motiváciou zamestnancov. Dôraz je kladený predovšetkým na psychológiu osobnosti, s ktorou študent pracuje pri riešení konfliktov alebo koučinku.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti psychológie a managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti MBA programu Psychológia a management sa zoznámia s manažérskym koučovaním ako s významnou zložkou efektívnej práce s ľuďmi, pochopia možnosti rozvoja potenciálu, motivácie a zvyšovania pracovného výkonu. Naučia sa dôležité koučovacie nástroje, techniky a postupy, vďaka ktorým môžu zvyšovať efektivitu zamestnanca. Študenti si osvoja základy psychológie osobnosti, jej hlavné smery a zistia, ako tieto znalosti využiť v každodennej manažérskej praxi. Absolvent tohto programu je znalý nielen v oblasti psychológie, ale aj v oblasti komunikačných a predajných zručností, pozná typy a spôsoby komunikácie aj bariéry v nej.

  • Efektívna práca s ľuďmi a jej hlavné zložky
  • Rozvoj potenciálu zamestnanca, jeho motivácia a zvyšovanie pracovného výkonu
  • Manažérsky koučink, nástroje, techniky a postupy
  • Psychológia osobnosti, jej smery a možnosti využitia

Garantom tohto programu je PhDr. Jitka Patríková

Predmety - Psychológia a management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 19. 5. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás