Ako sa prihlásiť

  • Vyberte študijný program, ktorý chcete študovať.
  • Cez záložku PRIHLÁŠKA sa dostanete k nášmu formuláru, ktorý vyplníte a odošlete.
  • K prihláške je potrebné doložiť dokument o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ten môžete doložiť v naskenovanej podobe aj neskôr.
  • Pri voľbe programu DBA (prípadne MBA bez dokončeného vysokoškolského vzdelania) je potrebné doložiť svoju manažérsku prax čestným vyhlásením o praxi alebo profesným životopisom.
  • Po odoslaní prihlášky vás kontaktuje študijná referentka s ďalšími informáciami a postupom.
  • Podanie prihlášky je nezáväzné a ZADARMO.

Do nášho vzdelávania dali dôveru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme