Ako štúdium prebieha

Študijný program

Najprv je potrebné vybrať vhodný odbor, ktorý splní Vaše potreby a predstavy. V CARDIFF ACADEMY máte na výber z devätnástich rôznych študijných programov pre BBA, MBA, DBA a LLM.

Výber predmetov

Snažíme sa štúdium u nás vytvoriť maximálne personalizovaným, takým, aby sa skutočne každý študent zameral na to, čo sám chce študovať. Polovica predmetov je tak pevne daná podľa zvoleného programu, druhú polovicu volí študent sám podľa svojich záujmov, zamerania a odbornosti.

Lektori

Po celú dobu štúdia má študent možnosť konzultovať problematiku s lektormi. Lektorský tím sa skladá zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného podniku.

Výstupy z predmetov

Každý predmet je zakončený postupovou prácou na vybranú tému. Jej podobu je možné konzultovať s lektormi.

Prihláška

Prihlásenie na štúdium je jednoduché, stačí vyplniť internetovú prihlášku, všetko ostatné už s Vami budeme riešiť my. Podanie prihlášky je úplne zadarmo ak ničomu vás nezaväzuje.

Štúdium

Online štúdium je rovnocennou alternatívou k prezenčnému vzdelávaniu, ktorá umožňuje štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Študenti majú k dispozícii študijný intranet, ktorý umožňuje zdieľanie študijných materiálov, sylabov, harmonogramov, online knižnicu i komunikáciu s lektormi, študijným oddelením a sťahovanie všetkých podkladov na štúdium.

Knižnica

Všetci študenti majú po celú dobu svojho štúdia k dispozícii zadarmo online knižnicu, ktorá má niekoľko tisíc titulov využiteľných na štúdium.

Záverečná práca

Štúdium je zakončené záverečnou prácou, ktorú študent konzultuje s vybraným lektorom a hotovú prácu potom obháji pred komisiou. Úspešným obhájením záverečnej práce je štúdium úspešne ukončené.
Zvoľte kvalitné štúdium na Cardiff Academy a získajte konkurenčnú výhodu.


Informácie o štúdiu MBA Informácie o štúdiu DBA Informácie o štúdiu BBA Informácie o štúdiu LLM