Master of Business Administration

Sales management

Študenti MBA programu Sales management sa naučia efektívne pracovať s nástrojmi na podporu predaja, načerpajú obchodné a predajné zručnosti. Dôraz je kladený predovšetkým na business stratégie a zdokonalenie schopnosti argumentácie a vyjednávania.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti sales managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti MBA programu Sales management sa naučia pracovať s jednotlivými fázami predajného cyklu a ako ich pomocou konkrétnych techník zdokonaľovať. Dôraz je tiež kladený na zlepšenie prezentačných a predajných zručností a osvojenie dôležitých princípov predajnej komunikácie. Program sa zameriava na moderné trendy nielen v marketingovej komunikácii, pracuje s predajnými procesmi vo vzťahu k cieľovým skupinám. Študenti si osvoja základy prípravy a riadenia vzťahov so zákazníkmi s priamou väzbou na manažérsku stratégiu i prax a naučia sa, ako postupovať pri tvorbe podnikovej stratégie. Súčasťou programu je tiež pochopiť základné komunikačné systémy a metódy vyjednávania s využitím metódy PIN.

  • Predajný cyklus, jeho fáza a ako s ním pracovať
  • Prezentačné a predajné zručnosti, praktický trénink a zdokonalenie
  • Pochopenie komunikačných systémov, metódy vyjednávania, špeciálne zameranie na metódu PIN
  • Príprava a riadenie vzťahov so zákazníkom

Garantom tohto programu je Mgr. Jiří Kocich, MBA

Predmety - Sales management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.122 €
Cena bez DPH platí do 21. 4. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás