Doctor of Business Administration

Podmienky prijatia DBA

Podmienky prijatia pre programy DBA

Stále chcete rozširovať svoje znalosti a vzdelanie? Titul DBA je najvyššou možnou úrovňou manažérskeho vzdelávania. Pre prijatie musíte mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a k nemu minimálne päť rokov praxe na manažérskej pozícii.

 
  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.)
  • Dokončené vzdelanie v programe MBA
  • Minimálne päťročná prax na manažérskej pozícii
  • Na štúdium prijímame bez prijímacích skúšok
  • Podanie prihlášky je nezáväzné a zadarmo
Čestné vyhlásenie

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás