Doctor of Business Administration

Informácie o štúdiu DBA

Informácie o štúdiu DBA

Študijný program DBA online je unikátnou a modernou formou manažérskeho vzdelávania. Online výučba je rovnocennou alternatívou k prezenčnému či kombinovanému vzdelávaniu. S výnimkou toho, že štúdium je možné na 100 % prispôsobiť vlastným časovým možnostiam. Študovať je možné kdekoľvek a kedykoľvek s využitím študijného intranetu, študijných podkladov, materiálov a online knižnice, ktoré sú vám neobmedzene k dispozícii po celú dobu štúdia.

Študijný program je zložený z 8 predmetov, ktoré sú rozdelené do 2 semestrov. Predmety sú rozdelené na povinné a voliteľné, 4 predmety sú dané vybraným odborom, 4 si študent vyberá podľa svojho zamerania, záujmov a odbornosti. Výstupom každého modulu je potom postupová práca alebo test. Štúdium sa zakončuje vypracovaním záverečnej práce a jej obhájením.

Výučbu má na starosť profesionálny lektorský tím, ktorý je zložený zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného podniku.

Čo vám štúdium DBA prinesie?

  • Praktické znalosti a zručnosti
  • Analytický prístup
  • Rozvoj kritického myslenia
  • Prestížny manažérsky titul

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Moderný spôsob štúdia
Časová flexibilita
Online knižnica zadarmo
Lektori
Cardiff Academy ponúka svojim študentom novú formu štúdia, ktorá prebieha iba online. Online štúdium je rovnocennou alternatívou k prezenčnému vzdelávaniu, ktorá umožňuje štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Cardiff Studium je možné zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Výuka probíhá online a je pouze na Vás, kdy se mu budete věnovat, poskytuje Vám tak 100% flexibilitu. Vysněný titul tak zvládnete získat bez komplikací v souznění s prací, rodinou i přáteli.
Bonusom štúdia, je pre každého študenta prístup do online knihovne, ktorá obsahuje viac ako 8.500+ titulov.
Náš lektorský tím sa skladá zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie z praxe.

Prečo študovať u nás?

Cardiff Academy vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania. Vďaka úzkej spolupráci s množstvom škôl, univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelávania. Školstvo a samotné vzdelávanie ako také zaznamenáva v dnešnej dobe dynamický vývoj a určité profesie majú povinnosť celoživotného vzdelávania. V mnohých prípadoch však prevláda osobná potreba rozvoja, zvýšenie kvalifikácie a odbornosti.

Štúdium je vstupenkou a mnohokrát tiež podmienkou na dosiahnutie vyšších manažérskych pozícií. Cardiff Academy je určená pre všetkých, ktorí chcú udržať krok s najnovšími trendmi v odbore a chcú stále zvyšovať svoj osobný potenciál.

Zvoľte kvalitné štúdium Cardiff Academy pre štúdium DBA a získajte konkurenčnú výhodu.


Prihláška Ponuka programov DBA