Predstavenie Cardiff Academy

Kto sme

Cardiff Academy vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania. Vďaka úzkej spolupráci s množstvom škôl, univerzít a vzdelávacích inštitúcií ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelávania, ktoré v dnešnej dobe zaznamenáva dynamický vývoj. Nespočet profesií vyžadujú celoživotné vzdelávanie vedúce k osobnému rozvoju a k zvýšeniu kvalifikácie a odbornosti v manažérskom prostredí. V mnohých prípadoch však prevláda osobná potreba rozvoja, zvýšenie kvalifikácie a odbornosti.

Uspieť medzi konkurenciou si vyžaduje cieľavedomú prácu, znalosti a zručnosti, analytický prístup, kritické myslenie a inovačné postupy. Samotné štúdium je preto nielen osobnou výzvou, ale aj testom týchto osobných kvalít. Okrem nadobudnutia titulu vedľa vášho mena získate nové kontakty, nové pevné väzby a nadštandardné skúsenosti.

Štúdium na Cardiff Academy je vstupenkou pre tých, ktorí si chcú udržať krok s najnovšími trendmi v odbore, rozvíjať svoj osobný potenciál a dosiahnuť tak vyššie manažérske pozície.

Prečo práve k nám?


1

Moderná a efektívna forma štúdia

Cardiff Academy ponúka svojim študentom novú formu štúdia, ktorá prebieha iba online. Online štúdium je rovnocennou alternatívou k prezenčnému vzdelávaniu, ktorá umožňuje štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
2

Začatie kedykoľvek

Štúdium je možné začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Nie je potrebné vyčkávať na klasické zimné alebo letné semestre. Prihlášku môžete poslať napríklad hneď.

3

Maximálna časová flexibilita

Štúdium prebieha online a je iba na Vás, kedy sa mu budete venovať, poskytuje vám tak 100% flexibilitu. Vysnený titul tak zvládnete získať bez komplikácií v súzvuku s prácou, rodinou i priateľmi.

4

Profesionálny lektorský tím

Náš lektorský tím sa skladá zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného podniku.
5

Prehľadný výukový systém

Cardiff Academy disponuje moderným študijným intranetom, ktorý okrem komunikačného priestoru s lektormi a študijným oddelením, umožňuje zdieľanie a sťahovanie všetkých potrebných podkladov, ako napríklad študijných materiálov, sylabov a harmonogramov.

6

Online knižnica zadarmo

Študentom poskytujeme po celú dobu štúdia prístup do online knižnice, ktorá číta niekoľko tisíc titulov, ktoré môže kedykoľvek využiť, a to úplne zadarmo.

Podmienky prijatia

Podmienky pre prijatie sa líšia v závislosti na vami zvolenom študijnom programe. Ponúkame programy pre absolventov stredných škôl, ale aj doktorandské štúdium pre uchádzačov s už ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa.


  • Uchádzačom o štúdium BBA postačí iba maturitné vysvedčenie.
  • Záujemcovia o štúdium MBA by mali mať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, táto podmienka sa však dá odpustiť v prípade, že uchádzač disponuje dostatočnou praxou v odbore.
  • Štúdium LLM je vhodné prevažne pre tých, ktorí už majú určité právne vzdelanie a chcú svoje znalosti prehĺbiť, podmienkou je dokončené aspoň bakalárske vzdelanie.
  • Pre najvyšší možný titul v manažérskej praxi, teda DBA, potrebuje uchádzač okrem vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj päťročnú prax na manažérskej pozícii.
Viac o podmienkach prijatia Prihláška