Master of Business Administration

Medzinárodné vzťahy

Absolventi tohto programu prehĺbia svoje manažérske zručnosti v oblasti medzinárodného managementu a podnikania. Dôraz je kladený predovšetkým na riadenie a vzťahy v medzikultúrnom kontexte. 

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti medzinárodného managementu a medzinárodných vzťahov, je tento program určený práve pre vás. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Program MBA Medzinárodné vzťahy poskytuje študentom nevyhnutné znalosti a zručnosti pre porozumenie medzinárodnému kontextu managementu, ekonomiky a politiky. Pre medzinárodný obchod alebo fungovanie managementu v rámci nadnárodnej spoločnosti je nutné získať súvislosti medzikultúrneho fungovania a rozumieť fungovaniu prepojenia ekonomík. Pozornosti neunikne ani medzinárodné vyjednávanie a protokol pre získanie istoty v rámci medzinárodných obchodných vyjednávaní.

  • Manažérske schopnosti v oblasti medzinárodného obchodu
  • Manažérske zručnosti v medzikultúrnom kontexte
  • Základné princípy vyjednávania na medzinárodnej úrovni
  • Strategické rozhodovanie na medzinárodnej úrovni v kontexte všetkých aspektov
Garantom tohto programu je Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

Predmety - Medzinárodné vzťahy

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.122 €
Cena bez DPH platí do 14. 7. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás