Študijný intranet

Študijný intranet Cardiff Academy je moderná študentská sekcia, ktorá študentom napomáha efektívne študovať. Jedná sa o systematický a jednoduchý portál, v ktorom študenti nájdu všetky materiály a informácie potrebné na svoje štúdium. Okrem toho študijný intranet umožňuje aj komunikáciu s lektormi či študijnými referentkamivyplnenie postupového testu a odovzdanie postupové a záverečné práce. Študijný intranet je dostupný z PC aj z chytrých mobilných zariadení. 
 
 • Základné dokumenty na štúdium
 • Študijné materiály a prezentácie ku všetkým predmetom
 • Nápomocné materiály pre študentov
 • Informácie o online knižnici
 • Nástenka plná aktualít
 • Dôležité termíny
 • Komunikácia s lektormi
 • Postupové testy
 • Odovzdáreň pre postupové a záverečné práce
 • Komunikácia so študijnými referentkamiek
 • Neobmedzený prístup v kedykoľvek a odkiaľkoľvek