Master of Business Administration

Real Estate

Študenti MBA programu Real Estate sa naučia pohybovať na realitnom trhu, pochopiť princíp oceňovania nehnuteľností a s  tým súvisiace daňové aspekty. Program sa zameriava aj na právnu stránku realít, kde sa študenti učia princípom pozemkového práva a orientácii v rámci práce s katastrom nehnuteľností.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti realít, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti MBA programu Real Estate sa zoznámia s aktuálnym stavom a vývojovými trendmi na realitnom trhu, pochopia jeho štruktúru, fungovanie, špecifiká jednotlivých trhových segmentov a väzby medzi nimi. Študenti si osvoja základy práva týkajúce sa nehnuteľností. Orientácia v legislatíve a jej praktické použitie je pre realitný trh veľmi dôležité, pretože z nich vychádza celá jeho podstata. Okrem toho sa stretnú s druhmi práv k nehnuteľnostiam a ich evidencií. Absolvent tohto programu má základné znalosti najmä vo vzťahu k územnému plánovaniu a kategorizácii pozemkov, pozná princípy katastra nehnuteľností a základy pozemkového práva.

  • Realitný trh, jeho aktuálny stav, vývoj a trendy
  • Štruktúra, fungovanie a špecifiká jednotlivých segmentov realitného trhu
  • Trh nehnuteľností, výhody, nevýhody, možnosti a riziká
  • Právo a jeho využitie v Real Estate

Garantom tohto programu je Ing. Aleš Bukovský, MSc., DBA

Predmety - Real Estate

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 19. 5. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás