Mise a vízie

Mise a vízie

Cardiff Academy SE vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania. Vďaka úzkej spolupráci s množstvom škôl, univerzít a vzdelávacích inštitúcií ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelávania, ktoré v dnešnej dobe zaznamenáva dynamický vývoj. Nespočet profesií vyžadujú celoživotné vzdelávanie vedúce k osobnému rozvoju a k zvýšeniu kvalifikácie a odbornosti v manažérskom prostredí. V mnohých prípadoch však prevláda osobná potreba rozvoja, zvýšenie kvalifikácie a odbornosti.

Poslaním Cardiff Academy je poskytnutie možnosti sebarozvoja a zvyšovania kvalifikácie v nespočetných odboroch, a to aj tým najvyťaženejším študentom. Čerpáme inšpiráciu v najnovších vzdelávacích trendoch a poskytujeme tak najmodernejšie štúdium. Nesústredíme sa iba na odovzdávanie teoretických informácií, ale na celkový rozvoj študenta v oblasti analytického a kritického myslenia a využitia získaných znalostí a schopností v praxi. Neoddeliteľnou súčasťou kvalitného vzdelávania je profesionálny lektorský tím, v ktorom je kladený dôraz na skúsenosť a odbornosť jednotlivých lektorov. Lektori sú študentom k dispozícii nielen na odovzdávanie znalostí, ale aj na diskusie vlastných tém v praxi.

Naše vízia

  • Prioritou je pre nás moderná forma štúdia.
  • Koncept vzdelávania študentom prináša prakticky využiteľné poznatky.
  • Držíme krok s najnovšími trendmi v odbore.
  • Lektorský tím tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami.
  • Podporujeme inovatívne metódy vzdelávania.
  • Napomáhame študentom nielen v štúdiu, ale aj v profesnom živote.
  • Rozvíjame cenné partnerstvá.

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium a získajte konkurenčnú výhodu.

Prihláška