Master of Laws

Súkromné ​​právo

Študenti LLM programu Súkromné ​​právo sa zoznamujú so základmi a princípmi súkromného práva. Dôraz je kladený predovšetkým na občianske a rodinné právo, ale pozornosť je venovaná aj obchodnému a medzinárodnému súkromnému právu.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti súkromného práva, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný nielen pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ale aj pre stredný a vyšší manažment, CEO a majiteľov spoločností, ktorí sa chcú o súkromnom práve dozvedieť viac a zvýšiť svoju kvalifikáciu. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.


Študenti LLM programu Súkromné ​​právo sa zoznámia so zásadami a princípmi súkromného práva, vymedzením ich prameňov, funkcie, aplikácie i praktického využitia v právnej a súdnej praxi. Študentom sú predstavené základné stavebné kamene, systematika a jednotlivé časti nového občianskeho zákonníka. Naučia sa dôležité koučovacie nástroje, techniky a postupy, vďaka ktorým môžu zvyšovať efektivitu zamestnanca. Absolvent tohto programu má prehľad o problematike obchodného práva, jeho základných pojmoch, prehĺbi si znalosti v medzinárodnom súkromnom práve a je schopný s ním pracovať.


  • Zásady a princípy súkromného práva, vymedzenie a zhodnotenie ich významu, funkcie, aplikácie a využitia v právnej a súdnej praxi
  • Nový občiansky zákonník, jeho základné kamene, systematika a jednotlivé časti
  • Rodinné a obchodné právo - zmeny v novom Občianskom zákonníku
  • Prehĺbenie znalostí medzinárodného súkromného práva
 

Predmety - Súkromné ​​právo

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.122 €
Cena bez DPH platí do 14. 7. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
MBA + LLM I LLM + DBA
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás