Doctor of Business Administration

Executive management

Študenti DBA programu Executive management získavajú hlbšie informácie o business stratégiách, ich výhodách, naučia sa, ako ich tvoriť a ako s nimi ďalej pracovať. Dôraz je kladený na manažment kvality a procesný manažment, zameriava sa na dizajn thinking, študenti zistia, ako pracovať s novými inováciami a ako ich uviesť do života. 

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti executive managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre ambicióznych záujemcov, ktorí chcú svoje znalosti rozširovať ešte viac do hĺbky. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.


Študenti DBA programu Executive management sa zoznámia s jednotlivými formami marketingových komunikácií, ich podstatou a zásadami uplatniteľnými v praxi. Zamerajú sa na podstatu a význam strategických aspektov managementu a spoznajú základné princípy strategického marketingového myslenia, marketingových stratégií a marketingovej argumentácie. Program cieli nielen na teoretickú, ale predovšetkým praktickú stránku veci.


  • Marketingová komunikácia, jej podstata, zásada, vhodnosť a uplatnenie
  • Podniková stratégia, strategický manažment
  • Management kvality, úloha, náplň a tvorba
  • Inovácia, prečo sa nimi zaoberať a ako s nimi pracovať
Garantom tohto programu je PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

Predmety - Executive management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.816 €
Cena bez DPH platí do 23. 6. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
MBA + DBA I LLM + DBA
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás