Doctor of Business Administration

Executive management

Študenti DBA programu Executive management získavajú hlbšie informácie o business stratégiách, ich výhodách, naučia sa, ako ich tvoriť a ako s nimi ďalej pracovať. Dôraz je kladený na manažment kvality a procesný manažment, zameriava sa na dizajn thinking, študenti zistia, ako pracovať s novými inováciami a ako ich uviesť do života. 

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti executive managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre ambicióznych záujemcov, ktorí chcú svoje znalosti rozširovať ešte viac do hĺbky.


Študenti DBA programu Executive management sa zoznámia s jednotlivými formami marketingových komunikácií, ich podstatou a zásadami uplatniteľnými v praxi. Zamerajú sa na podstatu a význam strategických aspektov managementu a spoznajú základné princípy strategického marketingového myslenia, marketingových stratégií a marketingovej argumentácie. Program cieli nielen na teoretickú, ale predovšetkým praktickú stránku veci.


  • Marketingová komunikácia, jej podstata, zásada, vhodnosť a uplatnenie
  • Podniková stratégia, strategický manažment
  • Management kvality, úloha, náplň a tvorba
  • Inovácia, prečo sa nimi zaoberať a ako s nimi pracovať
Garantom tohto programu je PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA


Predmety - Executive management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
PRIHLÁSTE SA TERAZ ZA 3.061 €
Cena za štúdium platí do 5.2.2023

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás