Bechalor of Business Administration

Marketing a PR

Študenti BBA programu Marketing a PR sa zoznámia so základnými pojmami v oblasti marketingu a PR, pochopia marketing ako proces a spoznajú jeho kľúčové pojmy a metódy. Absolvent tohto programu je pripravený na manažérske pozície v marketingu.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti marketingu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBA. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti BBA programu Marketing a PR sa zoznámia so základnými konceptmi týkajúcimi sa marketingu produktu a značky, s produktovou stratégiou a možnosťou jej využitia. Študenti spoznávajú marketing ako proces, sú im predstavené kľúčové pojmy a metódy a ich využitie v praxi. Dôraz je kladený na základný koncepčný aparát odboru, základné nástroje a prístupy pre formuláciu. Absolvent programu je pripravený na pokračovanie v ďalšom štúdiu.

  • Marketing produktu a značky, produktovej stratégie
  • Marketingové plánovanie, systematický súhrn aktivít
  • Marketingový mix a práca s jeho nástrojmi
  • Public relations, základné pojmy, nástroje a prístupy

Garantom tohto programu je Mgr. Jiří Stasiňk

 

Predmety - Marketing a PR

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.306 €
Cena bez DPH platí do 14. 7. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás