Bachelor of Business Administration

Titul BBA

Titul BBA

Skratka BBA vychádza z anglického Bachelor of Business Administration. Ide o manažérsky vzdelávací program, vychádzajúci z tradície anglosaských krajín, ktorý predstavuje modernú formu postgraduálneho vzdelávania. 

Titul BBA je celosvetovo vyhľadávaný manažérsky titul najnižšej úrovne. Titul BBA nie je podľa zákona č. 111/1998 Zb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy. 

Štúdium BBA je určené najmä pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBA. Štúdium je koncipované tak, aby malo maximálny praktický prínos a získané poznatky boli aplikovateľné v praxi. Po úspešnom absolvovaní programu si absolvent môže za svoje meno zapísať titul BBA, ktorý poskytuje mnoho výhod pre ďalšie uplatnenie v profesnom živote.

Prvým krokom k získaniu titulu BBA na Cardiff Academy je podanie prihlášky, ktoré je nezáväzné a úplne zadarmo. 

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Do nášho vzdelávania dali dôveru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme
Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium BBA a získajte konkurenčnú výhodu.


Prihláška