Často kladené otázky (FAQ)

Môže sa stať, že budem počas štúdia platiť ďalšie výdavky?

Štúdium Cardiff Academy je spoplatnené jednorazovou čiastkou. V tejto cene sú zahrnuté všetky výhody štúdia a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky. Prehľadný výukový systém, všetky študijné materiály a neobmedzený prístup do online knižnice so stovkami odborných publikácií sú zadarmo.

Chcem začať so štúdiom ihneď, ale čiastka je príliš vysoká.

Žiadny problém. Školné je možné rozdeliť až do dvanástich splátok. Štúdium navyše môže Vaša spoločnosť (zamestnávateľ) uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov alebo štatutárnych orgánov. Okrem toho ide o príjem zamestnanca, ktorý je podľa zákona o daniach oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Skutočne je celé štúdium online? Nikdy nebudem musieť do školy osobne?

Štúdium na Cardiff Academy prebieha kompletne online. Všetka komunikácia prebieha pomocou študentského intranetu, ktorý umožňuje zdieľanie študijných materiálov, sylabov i harmonogramov, a to vrátane komunikácie s lektormi, študijným oddelením a sťahovaním všetkých podkladov.

Kedy môžem začať študovať?

Veľkou výhodou online štúdia je možnosť začať štúdium kedykoľvek v priebehu celého roka. Nie je teda potrebné vyčkávať na klasické zimné alebo letné semestre. Prihlášku môžete poslať napríklad hneď.

Ako môžem preukázať vykonanú prax na splnenie podmienok na prijatie?

Potrebnú prax môže absolvent doložiť dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je zaslanie profesijného životopisu, ktorý uvádza dosiahnuté vzdelanie, kurzy a školenia a informácie o svojej dokladanej praxi. Druhou možnosťou je čestné vyhlásenie o praxi, ktoré uvádza dĺžku pracovného pomeru a vykonávanú pozíciu.

Aké sú výstupy jednotlivých predmetov?

Predmety sú rozdelené na dva bloky: základný a voliteľný blok. Výstup predmetov zo základného bloku sú postupové práce a výstup z voliteľného bloku sú postupové testy.

V akom jazyku prebieha štúdium?

Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Do nášho vzdelávania dali dôveru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme