Master of Business Administration

HR management

Študenti MBA programu HR management sa zamerajú na teóriu i prax riadenia ľudských zdrojov. V programe získajú prehľad o adaptácii zamestnancov, ich motivácii a stimulácii, ako pracovať s ich vzdelávaním a odmeňovaním. Dôraz je kladený predovšetkým na využitie priamo v praxi.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti ľudských zdrojov, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti MBA programu HR management získajú základné informácie týkajúce sa pracovných podmienok zamestnancov, ako je pracovná doba a jej rozvrhnutie, nadčasy alebo nočné práce, súčasťou problematiky sú aj takzvané flexibilné formy zamestnávania. Študent získava komplexný obraz o pracovných podmienkach a starostlivosti o pracovníkov, venuje sa problematike sťažností a ich riešeniu. Súčasťou programu je zoznámenie študentov s modernými poznatkami manažérskej psychológie a jej použitie ohľadom motivácie zamestnancov. Absolvent by mal byť teda okrem iného schopný plne pochopiť problematiku motivácie, teórie pracovnej motivácie a pracovnej spokojnosti.

  • Komplexný obraz o pracovných podmienkach a starostlivosti o pracovníkov
  • Motivácia, pracovná motivácia a pracovná spokojnosť
  • Pracovný čas, jej rozvrhnutie, podmienky a výnimky
  • Riešenie konfliktov a sťažností na pracovisku
Garantom tohto programu je Mgr. Renata Leflerová

Predmety - HR management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 19. 5. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás