Bacherol of Business Administration

Informácie o štúdiu BBA

Informácie o štúdiu BBA

Študijný program BBA online je unikátnou a modernou formou manažérskeho vzdelávania. Online výučba je rovnocennou alternatívou k prezenčnému alebo kombinovanému vzdelávaniu. S výnimkou toho, že štúdium je možné na 100 % prispôsobiť vlastným časovým možnostiam. Študovať je možné kdekoľvek a kedykoľvek s využitím študijného intranetu, študijných podkladov, materiálov a online knižnice, ktoré sú vám neobmedzene k dispozícii po celú dobu štúdia. Doba štúdia sa pohybuje v závislosti od jej zahájenia, spravidla sa jedná o zhruba deväť mesiacov.
 
Študijný program je zložený z 6 predmetov, ktoré sú rozdelené do 2 semestrov. Predmety sú rozdelené na povinné a voliteľné, 3 predmetov je dané vybraným odborom, 3 ich študent vyberá podľa svojho zamerania, záujmov a odbornosti. Výstupom každého modulu je potom postupová práca alebo test. Postupová práca sa vypracováva na danú tému v rozsahu min. 10 normostrán a je výstupom modulu povinného bloku. Výstupom voliteľného bloku je postupový test, ktorý je dvojakého druhu. Študent sa môže stretnúť buď s vedomostným testom, ktorý je tvorený 20 uzavretými otázkami. Na vypracovanie testu majú študenti neobmedzený počet pokusov. Druhým typom ako tzv. „osobnostný test“, ktoré reflektujú študentovi slabé a silné stránky v rámci soft, hard a law skills. Štúdium sa zakončuje vypracovaním záverečnej práce a jej obhájením. 
 
Výučbu má na starosť profesionálny lektorský tím, ktorý je zložený zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu, ale aj lektorskej práce. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie vlastných tém, napríklad z vášho vlastného podniku.
 
 

Čo Vám štúdium BBA prinesie?

  • prvý manažérsky titul a zvýšenie kvalifikácie v odbore
  • flexibilné 100% online štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek
  • sylaby, online študijné materiály, prezentácie, bonusové materiály
  • praktické znalosti, zručnosti a rozvoj kritického myslenia
  • konzultácie výstupov s našimi lektormi z praxe
  • online podpora nášho študijného oddelenia
  • citačný manager - citacie PRO a ďalšie výhody od našich partnerov
  • prístup do online knižnice s viac ako 9.000+ knižných titulov

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.184 €
Cena bez DPH platí do 23. 6. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Moderný spôsob štúdia
Časová flexibilita
Online knižnica zadarmo
Lektori
Cardiff Academy ponúka svojim študentom novú formu štúdia, ktorá prebieha iba online. Online štúdium je rovnocennou alternatívou k prezenčnému vzdelávaniu, ktorá umožňuje štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Štúdium je možné začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Výučba prebieha online a je iba na Vás, kedy sa mu budete venovať, poskytuje Vám tak 100% flexibilitu. Vysnený titul tak zvládnete získať bez komplikácií v súzvuku s prácou, rodinou i priateľmi.
Bonusom štúdia, je pre každého študenta prístup do online knižnice, ktorá obsahuje viac ako 9.000+ titulov.
Náš lektorský tím sa skladá zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie z praxe.

Prečo študovať u nás?

Cardiff Academy vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania. Vďaka úzkej spolupráci s množstvom škôl, univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelávania. Školstvo a samotné vzdelávanie ako také zaznamenáva v dnešnej dobe dynamický vývoj a určité profesie majú povinnosť celoživotného vzdelávania. V mnohých prípadoch však prevláda osobná potreba rozvoja, zvýšenie kvalifikácie a odbornosti.
 
Štúdium je vstupenkou a mnohokrát tiež podmienkou na dosiahnutie vyšších manažérskych pozícií. Cardiff Academy je určená pre všetkých, ktorí chcú udržať krok s najnovšími trendmi v odbore a chcú stále zvyšovať svoj osobný potenciál.
 
 

Chcete viac informácií o štúdiu?

Kontaktujte nás a dohodnite si online stretnutie s našou študijnou koordinátorkou, ktorá vám odpovie na všetky vaše otázky.
 
 
Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium BBA a získajte konkurenčnú výhodu.


Prihláška Ponuka programov BBA