Master of Laws

Verejné právo

Študenti LLM programu Verejné právo sa zoznamujú s organizáciou verejnej správy, program sa potom zameriava predovšetkým na správne právo, správny poriadok a správne konanie. Dôraz je kladený aj na európske aspekty verejnej správy.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti verejného práva, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný nielen pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ale aj pre stredný a vyšší manažment, CEO a majiteľov spoločností, ktorí sa chcú o verejnom práve dozvedieť viac a zvýšiť svoju kvalifikáciu. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.


Študenti LLM programu Verejné právo sa oboznámia so základnými informáciami o správnom práve, o jeho predmete, zaradení, právach a parametroch, o základných skutočnostiach, ktorými sa zaoberá a utvoria si ucelený pohľad na všeobecnú úpravu správneho konania a ďalšie inštitúty obsiahnuté v správnom poriadku. Študenti si osvoja základné informácie o právnej úprave postavenia obcí a krajov ako územných samosprávnych celkov a oboznámia sa nielen s ústavnými základmi územnej samosprávy. Absolvent tohto programu chápe úlohu organizovania v podmienkach verejnej správy a je oboznámený s kľúčovými bodmi v zákone o obciach a krajoch.


  • Metódy, postupy a zásady organizovania v podmienkach verejnej správy
  • Právna úprava postavenia obcí a krajov ako územných samosprávnych celkov
  • Všeobecná úprava správneho konania a ďalšie inštitúty obsiahnuté v správnom poriadku
  • Historický vývoj a súčasné fungovanie inštitúcií Európskej únie s ohľadom na fungovanie a význam verejnej správy
Garantom tohto programu je JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Predmety - Verejné právo

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 23. 6. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
MBA + LLM I LLM + DBA
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás