Doctor of Business Administration

Marketing a komunikácia

Študenti DBA programu Marketing a komunikácia získajú prehľad o hlavných princípoch PR a ako s ich pomocou vytvoriť marketingovú stratégiu. Študent sa zoznámi s jednotlivými médiami, osvojí si prácu s nimi a zlepší schopnosti marketingovej komunikácie a argumentácie.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti marketingu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre ambicióznych záujemcov, ktorí chcú svoje znalosti rozširovať ešte viac do hĺbky. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti DBA programu Marketing a komunikácia sa zoznámia so základnými konceptmi marketingu produktu a značky, naučia sa rozlišovať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix. Absolvent programu je schopný pracovať s jednotlivými formami marketingových komunikácií, dokáže rozlíšiť ich vhodnosť v konkrétnych situáciách. Dôraz je kladený aj na sociálne siete, ktoré dnes dominujú marketingovému prostrediu a ich správne vedenie je zásadné v obraze produktu a značky.

  • Základné koncepty marketingu produktu a značky
  • Marketingová komunikácia - jednotlivé formy, podstata, zásady a vhodnosť uplatnenia
  • Praktické využitie online marketingu, komplexné riešenie kampaní v rámci online platforiem
  • PR princípy a práca s nimi
Garantom tohto programu je Mgr. Jiří Kocich, MBA

Predmety - Marketing a komunikácia

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.939 €
Cena bez DPH platí do 21. 4. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás