Napísali o nás

Uspejte na trhu realít: Štúdium na Cardiff Academy vám pomôže.

07. 09. 2023. Aby ste pochopili princíp oceňovania nehnuteľností, mali v malíku právnu stránku realít a ďalšie veľmi dôležité aspekty týkajúce sa realitného trhu, doplňte svoje existujúce vzdelanie. Vďaka rozšíreným obzorom budete mať väčšiu šancu na úspech aj kariérny rast. Uspejte vďaka programu MBA. Prečítajte si tento článok a získajte informácie o štúdiu MBA. Celý článok tu.

Celoživotné vzdelanie ako kľúč k lepšiemu úspechu.

21. 08. 2023. Vzdelávanie je celoživotný proces, ktorý sa nikdy nevytratí. Lenže základnou, strednou a vysokou školou to však nekončí. Každá profesia je niečím výnimočná a niečo obnáša. Musíme sa vedieť prispôsobovať, a to tak okolnostiam, predpisom, ako aj ďalším aspektom. Preto je potrebné svoje znalosti prehlbovať a vzdelávať sa, predovšetkým v oblasti manažmentu. Celý článok tu.

Farmácia a zdravotníctvo patrí medzi odbory budúcnosti.

03. 08. 2023. Hľadáte náplň života a oblasť, v ktorej budete pracovať alebo podnikať? Medzi dnešné lukratívne odbory patria moderné, informačné aj počítačové technológie, biznis a management, financie, ekonomika a bankovníctvo. Štúdie a štatistiky naznačujú, že k najperspektívnejším študijným smerom podľa zamestnanosti a platu patrí farmácia, zdravotníctvo a medicínsky výskum. Celý článok tu.

Vzdelanie na Cardiff Academy vám dá slobodu, ktorú môžete prepojiť napríklad s oblasťou realít.

12. 07. 2023. Položili ste si niekedy otázku, čo je pre vás v živote najdôležitejšie? Môže to byť zdravie, rodina, láska alebo napríklad finančné zaistenie. Jednou z odpovedí môže byť aj to, že najdôležitejšia v živote je sloboda, ku ktorej sa môžete dostať aj cez štúdium. Vzdelávanie nám totiž poskytuje slobodu, po ktorej všetci túžime. A oblasť realít nám poskytuje možnosť flexibilnej práce za účelom finančného zisku. Celý článok tu.

Dnešná doba neobmedzených možností je výzvou na ďalšie vzdelávanie.

30. 06. 2023. V každej profesii sa musíte vedieť flexibilne prispôsobiť novým okolnostiam, zákonom, predpisom i technológiám. S postupom na kariérnom rebríčku je potrebné rozširovať a prehlbovať svoje znalosti zo školy aj praxe. Žijeme v dobe neobmedzených možností a nevyužiť aspoň niektoré je mrhanie časom. Celý článok tu.

Prečo je dôležité vzdelávať sa po celý život.

16. 06. 2023. Trh práce aj pracovné procesy sa menia každým dňom. Pôvodné pracovné pozície zanikajú a nové vznikajú. Aby ste mali šancu získať vysnívané pracovné miesto, musíte byť pre zamestnávateľov zaujímaví. Musíte mať vedomosti a zručnosti, všeobecný prehľad o novinkách v odbore a záujem vzdelávať sa. Celý článok tu.

Prečo sa rozhodnúť študovať MBA na Cardiff Academy.

31. 05. 2023. Pokiaľ sa práve rozhodujete, prečo vystúpiť z komfortnej zóny, bežnej rutiny a lenivého pohodlia všedných dní, pár dôvodov vám pripomenieme. Napríklad potom začnete na Cardiff Academy nejaký odbor študovať aj vy. Celý článok tu.

Štúdium MBA odbor Sales management vám otvorí nové obzory.

02. 05. 2023. Štúdium programu MBA Sales Management ocenia všetci, čo si chcú zefektívniť obchodné aktivity a zlepšiť presvedčovacie schopnosti. Program je zameraný na profesionálny predaj a zlepšenie schopnosti presviedčania aj efektivity predaja. Celý článok tu.

Program MBA Psychológia a management, ktorý využijete v praxi.

18. 04. 2023. Program MBA Psychológia managementu vám pomôže k uplatňovaniu postmoderných psychologických postupov v manažérskej praxi. Posilní vaše konštruktívne vyjednávacie a pozičné schopnosti, stanete sa úspešnými pri vedení a riadení ľudí aj v neverbálnej komunikácii a aktuálne trendy v oblasti koučingu budete mať v malíčku. Celý článok tu.

Doplňte si vzdelanie a buďte tým najlepším HR manažérom.

30. 03. 2023. Úlohou HR manažéra je samozrejme tvorba a úprava personalistiky vo vnútri firmy. Špecifikuje sa na nábor, hodnotenie, ale aj na vzdelávanie zamestnancov. Aktívne hľadá a rozvíja firmu aj ľudí okolo neho. Spolupracuje aj na tvorbe stratégie, benefitov, navrhuje odmeny a mnoho ďalšieho. Celý článok tu.

Osvojte si základy managementu s Cardiff Academy.

21. 03. 2023. Doštudovali ste strednú školu a teraz premýšľate, kam pôjdete ďalej? Aké štúdium bude pre vás ideálne, aby vás uživilo a vás práca bavila? Možno to bude práve management, ktorý vás bude sprevádzať životom. Aké znalosti získate s Cardiff Academy? Aké sú výhody tohto štúdia? Všetko sa dozviete v článku tu.

HR management štúdium s titulom MBA pre manažérov s ambíciami.

06. 03. 2023. Štúdium HR managementu zakončené titulom MBA určite oceníte, ak máte ambície ďalšieho kariérneho postupu do top managementu, na vedúcu pozíciu vo firme, ale aj ako podnikateľ alebo člen štatutárneho orgánu. Zdokonaľte si svoje manažérske zručnosti, osvojte si strategické riadenie a myslenie, talent management, marketing, komunikačné techniky i riadenie značiek. Celý článok tu.

Leadership a štúdium MBA vás pripraví na úspešnú kariéru

28. 02. 2023. Prestížny profesijný program MBA Leadership prehlbuje znalosti súčasného i budúceho manažéra. Naučíte sa prakticky využiť získané zručnosti v praxi. Celý článok tu.

Investovanie do prestížneho štúdia sa v dnešnej dobe, keď je inflácia vysoká, určite oplatí.

06. 02. 2023. Študujte, rozšírte si svoje obzory a majte mnohonásobne vyššiu pravdepodobnosť na úspech – v dnešnej dobe je to viac ako dôležité. Vyskúšajte štúdium na Cardiff Academy, ktoré vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít. Vďaka spolupráci so školami, univerzitami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami, ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelania. Celý článok tu.

Finančný management a poradenstvo? Titul MBA z vás urobí profesionála.

23. 01. 2023. Premýšľate, či je naozaj dobrý nápad investovať svoje finančné prostriedky do vzdelania a či sa vám táto investícia vráti? To, čo máte v hlave, vám nikdy nikto nevezme. Neváhajte a vzdelávajte sa. Štúdium MBA dáva veľký zmysel. Celý článok tu.

Vzdelávanie manažérov v zdravotníctve má obrovský význam.

05. 01. 2023. Zdravotníctvo je zložitý odbor, ktorý si žiada mnoho síl a trpezlivosti. Zdravotné sestry a lekári často pracujú do vyčerpania, a inak tomu nie je ani u manažérov, ktorí v takomto odbore odvádzajú dôležitú prácu. Pokiaľ ste to práve vy, máme pre vás tip, ako doplniť vzdelanie v odbore a zlepšiť tak situáciu v zdravotníckom zariadení. Celý článok tu.

Atraktívne vzdelávanie špičkových manažérov.

28. 11. 2023. Ak uvažujete nad vzdelaním v oblasti manažmentu, ktoré vedú špičkoví lektori, a ktoré je zamerané na prepájanie teórie s praxou, neprehliadnite programy MBA. Celý článok tu.

5 tipov, ktoré robia manažérov úspešnými. Vyskúšajte štúdium MBA.

14. 11. 2023. V každej spoločnosti platí určitá hierarchia, ktorá udržuje všetky procesy tak, aby bežali hladko a bez problémov. Veľkú zásluhu na tom majú najmä manažéri. Ich práca je pre firmu nesmierne dôležitá. Na dobrej organizácii totiž závisia výsledky. Celý článok tu.

Štúdium MBA program Strategický management – ​​majte stratégiu v malíčku.

07. 11. 2023. Aj keď sa to na prvý pohľad asi nezdá, strategické rozhodovanie a určovanie stratégie je veľmi dôležitou súčasťou v podnikateľskom prostredí. Pokiaľ sa na stratégiu pozeráte z nesprávneho uhla pohľadu, len z jedného, ​​alebo ju dokonca vôbec nemáte, môžete veľmi stratiť. Celý článok tu.

Štúdium MBA, program Medzinárodné vzťahy – cesta, ako sa stať odborníkom.

17. 10. 2023. Ak sa chcete stať odborníkom v oblasti medzinárodných vzťahov, uspieť v diplomatických službách, vládnych a európskych organizáciách, médiách alebo napríklad v nevládnom sektore, štúdium MBA program Medzinárodné vzťahy na Cardiff Academy vám zaistí zvýšenie kvalifikácie v medzinárodných vzťahoch vo všeobecnej rovine, medzi štátmi aj oblasťami Európy. Celý článok tu.

Sebavzdelávanie alebo 5 tipov, ako sa stať úspešným manažérom.

03. 10. 2023. Preč sú doby, kedy deti chceli byť kozmonautom alebo princeznou. Dnes je sen hociktorého teenagera a následne aj absolventa vysokej školy iný. Stať sa úspešným manažérom! A ako obyčajne toto prianie znie, tak náročnejšie je si ho splniť. Nie snáď to byť manažérom. Ale byť úspešným manažérom. Celý článok tu.

Celoživotné vzdelávanie ako cesta k splneným snom. Skúste štúdium MBA.

19. 09. 2023. Vzdelávanie je celoživotný proces, ktorý opustením školských lavíc a univerzitných posluchární ani zďaleka nekončí. V každej profesii sa musíte vedieť rýchlo prispôsobiť okolnostiam, predpisom a požiadavkám, rýchlo pojať informácie a osvojiť si nové technológie. Celý článok tu.

Štúdium MBA pre dokonalý management v zdravotníctve.

05. 09. 2023. Management a marketing býva v zdravotníctve často zanedbávanou oblasťou, najmä v súkromnej lekárskej praxe v rôznych odborností. Cieľom každého lekára je však kvalitne liečiť. Práve preto predsa medicínu študoval a jeho práca ho napĺňa, pretože v nej vidí zmysel. Na zvládnutie administratívy a riadenia firmy je potrebné ďalšie štúdium. Celý článok tu.

Štúdium MBA Real Estate pre úspech v oblasti realít.

22. 08. 2023. Zvýšené nároky na realitných maklérov udáva nielen zákon, ale aj doba, v ktorom sa v tomto odvetví pohybujete. Jednoduchú orientáciu na realitnom trhu a aktuálne informácie získate vďaka zvýšeniu kvalifikácie. Štúdium MBA programu Real Estate vás naučí pohybovať sa na realitnom trhu s ľahkosťou motýľa a silou dravej šelmy. Celý článok tu.

Ako úspešne investovať v čase rastúcej inflácie?

08. 08. 2023. Medzinárodná situácia spolu s rastúcou ekonomickou krízou nás stavia do situácie, keď je nutné sa zamyslieť nad správnym investovaním voľných finančných prostriedkov tak, aby sa do budúcnosti zhodnotili. Spoľahlivým riešením je investovať predovšetkým do seba samého a svojho vzdelania. Celý článok tu.

Ste konkurencieschopní? 3 tipy, ako v dnešnej dobe uspieť na poli manažérskom.

25. 07. 2023. Trh práce sa v posledných dvoch rokoch mení a dobrý manažér by s ním mal vedieť držať krok. K zmenám prispieva zrýchlená doba, digitalizácia, premenlivo silnejúce a poľavujúce pandémie COVID-19, medzinárodné vzťahy a situácie, ale aj vnímanie „práce“ samotnými zamestnancami i zamestnávateľmi. Celý článok tu.

Štúdium MBA program HR management – buďte špecialistom.

11. 07. 2023. Chcete sa stať špecialistom v odbore pri vedení ľudí? Spoznajte lepšie sami seba aj ostatných a pripravte sa na prácu so zamestnancami. Manažment ľudských zdrojov alebo management Human Resources vám odovzdá skvelé metódy personálnej práce. Marketing, andragogiku aj prijímacie pohovory budete mať v malíčku. Celý článok tu.

 

 

10 unikátnych vlastností vedúcich osobností.

27. 06. 2023. Na manažérskych postoch alebo vo vedení firmy potrebujete získať vlastnosti, ktoré z vás urobia rodeného vodcu. Pokiaľ vám neboli dané do vienka, s trochou sebadisciplíny a úsilia si ich dokážete aj vypestovať. Pokiaľ bojujete s neistotou, uvedomte si, že nikto nie je perfektným manažérom od prvého dňa svojej funkcie. Pozrite sa s nami na 10 vlastností, ktorými by mala každá vedúca osobnosť vo vedení firmy určite disponovať. Celý článok tu.

 

 

 

Absolventi Cardiff Academy jsou schopni využívat nově nabyté znalosti a zkušenosti, které mohou dále uplatnit ve své praxi.