Master of Business Administration

Marketing management

Študenti MBA programu Marketing management sa naučia efektívne formulovať stratégie marketingu a brandingu, čím zaistia efektívny PR. Prehĺbi svoje manažérske znalosti a zručnosti v online marketingu a správe sociálnych sietí. Dôraz je kladený predovšetkým na prax a reálne využitie získaných znalostí.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti marketingového managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.


Študenti MBA programu Marketing management sa zoznámia so základnými princípmi strategického marketingového mysleniamarketingových stratégií a budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix, a zoznámia sa s možnosťami produktových stratégií. Získajú tiež informácie o špecifických rysoch a odlišnostiach spotrebných a priemyselných trhov. Študenti si osvoja jednotlivé fázy tvorby strategického konceptu public relations a zásad marketingového výskumu v oblasti produktovej politiky. Súčasťou programu je ukázať teoretické pohľady aj praktické postupy, ktoré vedú k spracovaniu komplexného dlhodobého konceptu komunikácie.


  • Princípy strategického marketingového myslenia a marketingových stratégií
  • Online marketing a správa sociálnych sietí
  • Efektívne formulácie a stratégie marketingu a brandingu
  • Produktová politika - jednotlivé fázy, strategický koncept, public relations
Garantom tohto programu je Mgr. Jiří Stasiňk
 

Predmety - Marketing management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 19. 5. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás