Master of Laws

Podmienky prijatia LLM

Podmienky prijatia pre programy LLM

Ak chcete prehĺbiť znalosti práva a ich aplikovateľnosť, budete potrebovať aspoň bakalárske vzdelanie a minimálne trojročnú prax na manažérskom poste.

 
  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.)
  • Ukončené vzdelanie v programe BBA
  • Vzdelanie môže byť nahradené manažérskou praxou, ktorú treba doložiť
  • Na štúdium prijímame bez prijímacích skúšok
  • Podanie prihlášky je nezáväzné a zadarmo
Čestné vyhlásenie

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás