Bachelor of Business Administration

Real Estate

Študenti programu BBA Real Estate sa naučia základom potrebných pre prácu v oblasti realít. Pochopia jednotlivé funkcie realitného trhu, ktorý v posledných rokoch zaznamenal veľkú dynamiku. Naučia sa predajným schopnostiam a vhodnej komunikácii so zákazníkmi. Študenti sa ďalej budú orientovať vo vybraných právnych aspektoch nehnuteľností, ktoré sú potrebné na pochopenie legislatívy vzťahujúcej sa na problematiku realitného trhu v Českej republike a na Slovensku.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBACelé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti programu BBA Real Estate sa naučia základnú orientáciu na realitnom trhu, budú schopní rozlíšiť špecifiká, ktoré so sebou jednotlivé trhové segmenty prinášajú a naučia sa pravidlám pre vstup a obchodovanie s realitami. V neposlednom rade budú ovládať vybrané právne aspekty, ktoré sa k tejto problematike viažu a naučia sa praktickým základom etiky, komunikácie a vyjednávania, na ktorých sú predajné zručnosti z veľkej časti založené.

  • Realitný trh v súčasnej dobe a jeho špecifiká
  • Predajné zručnosti
  • Vybrané právne aspekty v oblasti realít
  • Praktické postupy pre obchodovanie s nehnuteľnosťami
Garantom tohto programu je Lucie Tůmová, MBA


Predmety - Real Estate

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.184 €
Cena bez DPH platí do 3. 12. 2023

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás