Master of Laws

Titul LL.M.

Titul LL.M.

Skratka LLM vychádza z anglického Master of Laws. Ide o manažérsky vzdelávací program, vychádzajúci z tradície anglosaských krajín, ktorý predstavuje modernú formu postgraduálneho vzdelávania v právnej oblasti.

Titul LL.M. je celosvetovo vyhľadávaný manažérsky titul. Titul LL.M. nie je podľa zákona č. 111/1998 Zb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy.

Štúdium LLM je určené najmä pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ale aj pre stredný a vyšší manažment, CEO a majiteľov spoločností, ktorí sa chcú o právnej problematike dozvedieť viac a zvýšiť svoju kvalifikáciu. Štúdium je koncipované tak, aby malo maximálny praktický prínos a získané poznatky boli aplikovateľné v praxi. Po úspešnom absolvovaní programu si absolvent môže za svoje meno zapísať titul LL.M., ktorý poskytuje mnoho výhod pre ďalšie uplatnenie v profesnom živote. 

Prvým krokom k získaniu titulu LL.M. na Cardiff Academy je podanie prihlášky, ktoré je nezáväzné a úplne zadarmo.

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Do nášho vzdelávania dali dôveru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme
Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium LLM a získajte konkurenčnú výhodu.


Prihláška