Master of Business Administration

Leadership

Študenti MBA programu Leadership získajú všetky potrebné schopnosti pre vedúce pozície. Zdokonaľujú metódy riešenia konfliktu, zlepšujú svoje organizačné a reprezentačné schopnosti, ktoré vedú k väčšej manažérskej obratnosti v oblasti tímového vedenia a koučinku.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti leadershipu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti MBA programu Leadership si osvojujú základy koučovacieho štýlu vedenia ľudí a rozvíjajú schopnosť aplikovať ho vo svojej praxi, učia sa pracovať s koučovacími nástrojmi, technikami a postupmi. Súčasťou programu je zoznámenie študentov s problematikou konflikt managementu, základnými a efektívnymi komunikačnými systémami a metódami vyjednávania. Zvláštna pozornosť je venovaná ich výhodám aj obmedzeniam. Absolvent by mal byť teda okrem iného schopný efektívne odovzdávať informácie, v praxi dokázať využiť princípy leadershipu a rozvíjať tak potenciál a motiváciu pracovných tímov i jednotlivcov.

  • Koučink, jeho nástroje, techniky a postupy
  • Motivácia pracovníkov, rozvoj ich potenciálu
  • Metódy vyjednávania, ich výhody a obmedzenia
  • Konflikt management
Garantom tohto programu je Ing. Lenka Lamešová

Predmety - Leadership

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 23. 6. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás