Master of Business Administration

Finančný management a poradenstvo

Študenti programu MBA Finančný management a poradenstvo sa naučia porozumieť základným princípom riadenia likvidity podniku a pochopiť úlohy cash managementu. Prehĺbi svoje manažérske zručnosti v oblasti finančného riadenia podniku, finančného plánovania a optimalizácie riadenia. Študent sa naučí pohybovať v prostredí finančných trhov, dokáže zmerať výkonnosť podniku a s výsledkami pracovať.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti finančného managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti MBA programu Finančný management a poradenstvo sa zoznámia s princípmi finančného riadenia a základnými metódami cash-flow a likvidity firmy. V priebehu výučby sú im predstavené kľúčové nástroje na meranie finančnej výkonnosti podniku a ako ju využiť vo finančnom riadení podniku. Súčasťou programu je pochopenie základných teoretických predpokladov investovania na finančných trhoch, ktoré je potrebné pre správne a efektívne investovanie kapitálu najmä na akciových burzách. Absolvent by mal byť teda okrem iného schopný efektívne vyhľadávať na kapitálových trhoch investície s optimálnym pomerom rizika a výnosu.

  • Finančné riadenie, metódy cash-flow, likvidita podniku
  • Tvorba dlhodobých cieľov, z nich vyplývajúcich stratégií
  • Finančná výkonnosť podniku, meranie, využitie pri riadení podniku
  • Orientácia na akciových trhoch a burzách

Garantom tohto programu je Ing. Jitka Pánková

Predmety - Finančný management a poradenstvo

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 19. 5. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás