Bachelor of Business Administration

Základy managementu

 

Študenti BBA programu Základy managementu sa zoznámia so základnými funkciami manažéra, so všeobecnými základmi managementu, ktorého nevyhnutnou súčasťou je okrem iného komunikácia, spôsoby riadenia, správania a ďalšie nevyhnutné zručnosti, ktoré sú pevnou súčasťou každej úspešnej organizácie.
 
Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti managementu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBA. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.
 

 

Študenti BBA programu Základy managementu sa zoznámia s úlohou a náplňou stratégie podniku a na nej nadväzujúcich čiastkových stratégií, s čiastkovými stratégiami pre jednotlivé oblasti. Program pracuje s firemnou kultúrou, jej faktormi, ich ovplyvňovaním chodu organizácie a jej konkurencieschopnosti. Ďalej sa program zaoberá vývojom teórie a praxe riadenia, vysvetľuje základné pojmy v odbore managementu a riadenia podniku. Študent má priestor na vytvorenie vlastného názoru na poslanie managementu. Absolvent programu má základné znalosti v komunikácii, riadení a ďalších manažérskych schopnostiach.
 
  • Stanovenie efektívnej stratégie pre spoločnosť
  • Analýza vnútorného prostredia
  • Tvorba dlhodobých cieľov, stratégií a strategického plánovania
  • Princípy strategického myslenia

Garantom tohto programu je Ing. Lenka Lamešová

Predmety - Základy managementu

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.306 €
Cena bez DPH platí do 21. 4. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás