Doctor of Business Administration

Leadership

Študenti DBA programu Leadership získavajú hlbšie informácie o vedení zamestnancov, získajú v praxi využiteľné tipy, ako zamestnancov motivovať a zlepšovať pracovný výkon. V programe sa pracuje aj s myself manažmentom a manažérskou etikou, ktorá je zásadná pre akúkoľvek leaderskú pozíciu. 

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti leadershipu, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre ambicióznych záujemcov, ktorí chcú svoje znalosti rozširovať ešte viac do hĺbky. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti DBA programu Leadership sa zoznámia s princípmi úspešného vedenia tímu, pochopia piliere tímovej práce a naučia sa reflektovať kvalitu a efektivitu spolupráce. Program odovzdáva študentom znalosti etikety, predstavuje ju ako zásadný aspekt v biznise, bez ktorého nemôže líder fungovať. Správny líder musí však najprv spoznať sám seba, svoje silné i slabé vlastnosti, aby mohol budovať vlastnú sebaúctu a sebavedomie, preto sa program zameriava aj na sebapoznanie.


  • Základné piliere tímovej práce
  • Manažérska etiketa, jej role, korene, zmysel a poznanie
  • Sebaúcta, sebadôvera, sebavedomie a sebareflexia, ako ich získať a zachovať
  • Koučink ako významná zložka efektívnej práce s ľuďmi
Garantom tohto programu je Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Predmety - Leadership

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.816 €
Cena bez DPH platí do 23. 6. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
MBA + DBA I LLM + DBA
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás