MBA I DBA I BBA I LLM

Poplatky za štúdium

Mimoriadna akcia platí do 21. 4. 2024

Poplatky za štúdium

Školné za štúdium na Cardiff Academy je možné rozdeliť do niekoľkých splátok. V tejto cene sú zahrnuté všetky výhody štúdia a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky. V cene je zahrnutý prehľadný výukový systém, všetky študijné materiály a neobmedzený prístup do online knižnice s niekoľkými tisíckami odborných publikácií.

MBA

Master of Business Administration
2.122
€ bez DPH
2.568 € s DPH
 • Študijné materiály
 • Opravy postupových prác
 • Opravy postupových testov
 • Konzultácie s lektormi
 • Moderný študijný intranet
 • Prístup do online knižnice
 • Diplom v anglickom jazyku
Viac informácií

DBA

Doctor of Business Administration
2.939
€ bez DPH
3.556 € s DPH
 • Študijné materiály
 • Opravy postupových prác
 • Opravy postupových testov
 • Konzultácie s lektormi
 • Moderný študijný intranet
 • Prístup do online knižnice
 • Diplom v anglickom jazyku
Viac informácií

BBA

Bachelor of Business Administration
1.306
€ bez DPH
1.580 € s DPH
 • Študijné podklady
 • Opravy postupových testov
 • Opravy postupových testov
 • Konzultácie s lektormi
 • Moderný študijný intranet
 • Prístup do online knižnice
 • Diplom v anglickom jazyku
Viac informácií

LLM

Master of Laws
2.122
€ bez DPH
2.568 € s DPH
 • Študijné materiály
 • Opravy postupových prác
 • Opravy postupových testov
 • Konzultácie s lektormi
 • Moderný študijný intranet
 • Prístup do online knižnice
 • Diplom v anglickom jazyku
Viac informácií
Štúdium profesijného programu môže spoločnosť (zamestnávateľ) uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov alebo štatutárnych orgánov.

Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.