Master of Business Administration

Programy MBA

Ponuka programov MBA

Študijné programy MBA uskutočňované Cardiff Academy sa zameriavajú na manažérsku oblasť rozvoja v rámci až desiatich Vami vybraných odborov. Výsledný titul je celosvetovo uznávaným štandardom v manažérskej praxi, ktorý zaisťuje širší vhľad do manažérskej problematiky a väčšiu konkurencieschopnosť na trhu práce.
 
Štúdium MBA cieli na získavanie praktických znalostí a analytických zručností v oblasti manažmentu, stratégie, riadenia a psychológie, ale tiež na medzinárodné vzťahy, marketing alebo HR. Štúdium je okrem iného zamerané na rozvíjanie kritického myslenia, ktoré je nepostrádateľné pre prácu s informáciami, predovšetkým z hľadiska ich vyhodnocovania.
 
Celé štúdium je zložené z 10 predmetov, ktoré sú rozdelené do 2 semestrov. Predmety sa ďalej delia na povinné a voliteľné - 5 predmetov je dané vybraným odborom, 5 ich študent vyberá podľa svojho zamerania, záujmov a odbornosti. Výstupom každého povinného predmetu je postupová práca a každého voliteľného predmetu test. Štúdium je zakončené záverečnou prácou a jej obhajobou. Po úspešnom obhájení získa študent prestížny manažérsky titul MBA.
 
Programy MBA

Medzinárodné vzťahy

HR management

Psychológia a management

Leadership

Management v zdravotníctve

Sales management

Real Estate

Strategický management

Finančný management a poradenstvo

Marketing management

Business Sustainability management

  • Praktické znalosti a zručnosti
  • Analytický prístup
  • Rozvoj kritického myslenia
  • Prestížny manažérsky titul

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Moderný spôsob štúdia
Časová flexibilita
Online knižnica zadarmo
Lektori
Cardiff Academy ponúka svojim študentom novú formu štúdia, ktorá prebieha iba online. Online štúdium je rovnocennou alternatívou k prezenčnému vzdelávaniu, ktoré umožňuje štúdium kdekoľvek a kedykoľvek.
Štúdium je možné začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Výučba prebieha online a je iba na vás, kedy sa mu budete venovať, poskytuje vám tak 100% flexibilitu. Vysnený titul tak zvládnete získať bez komplikácií v súzvuku s prácou, rodinou i priateľmi.
Bonusom na štúdiu je pre každého študenta prístup do online knižnice, ktorá obsahuje viac ako 8.500+ titulov.
Náš lektorský tím sa skladá zo skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami nielen zo sveta biznisu. Lektori sú študentom k dispozícii nielen pre konkrétne učivo, ale aj pre diskusie z praxe.

Prečo študovať u nás?

Cardiff Academy vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na modernú formu vzdelávania. Vďaka úzkej spolupráci s množstvom škôl, univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelávania. Školstvo a samotné vzdelávanie ako také zaznamenáva v dnešnej dobe dynamický vývoj a určité profesie majú povinnosť celoživotného vzdelávania. V mnohých prípadoch však prevláda osobná potreba rozvoja, zvýšenie kvalifikácie a odbornosti.
 
Štúdium je vstupenkou a mnohokrát tiež podmienkou na dosiahnutie vyšších manažérskych pozícií. Cardiff Academy je určená pre všetkých, ktorí chcú udržať krok s najnovšími trendmi v odbore a chcú stále zvyšovať svoj osobný potenciál.
 
 
 

Do nášho vzdelávania dali dôveru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme
Zvoľte kvalitné štúdium Cardiff Academy pre štúdium MBA a získajte konkurenčnú výhodu.


Prihláška