Master of Business Administration

Business Sustainability management

Študenti programu MBA Business Sustainability management budú oboznámení s vývojom a predovšetkým s aktuálnou situáciou v oblasti udržateľnosti. Študenti sa zoznámia s touto problematikou prostredníctvom platnej legislatívy, ktorá má a bude mať značný vplyv na fungovanie a samotnú stratégiu jednotlivých spoločností v EÚ. Študenti sa tiež zoznámia s tematikou zeleného investovania. Obsahom bude aj samotný ESG reporting.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti programu MBA Business Sustainability management sa zoznámia so špecifikami udržateľného a strategického riadenia pre verejný aj súkromný sektor. Študenti sa budú orientovať v základných otázkach udržateľného rozvoja, ktoré ovplyvňuje korporátny priestor, a to ako z etického princípu, tak z toho strategického. Študenti budú oboznámení s o. i. jednotlivými konceptmi firemnej kultúry alebo s riadením dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

  • Základy udržateľného rozvoja a ich vplyv na firemnú kultúru
  • Problematika zeleného investovania
  • ESG reporting
  • Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Garantom tohto programu je Mgr. Pavla Wernerová.

Predmety - Business Sustainability management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.122 €
Cena bez DPH platí do 14. 7. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás