Master of Business Administration

Management v zdravotníctve

Študenti MBA programu Management v zdravotníctve sa naučia spravovať financie, pracovať so zdravotným poistením a kompletným systémom zdravotnej starostlivosti. Absolvent programu má komplexné znalosti medicínskeho práva a je schopný pracovať v najvyššom managemente zdravotníckych zariadení. Dôraz je kladený predovšetkým na využitie všetkých poznatkov v praxi.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti managementu v zdravotníctve, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management, CEO a majiteľov spoločností. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti MBA programu Management v zdravotníctve sa naučia špecifikovať odlišnosti v rámci trhových zlyhaní v oblasti managementu zdravotníctva, rozlíšiť jednotlivé druhy zdravotníckych systémov a vysvetliť základné pojmy a postupy v oblasti zavádzania systémov kvality a bezpečia do zdravotníckych zariadení. Zoznámia sa so základmi etiky, rôznych etických prístupov a ich špecifické aplikácie v praxi a pochopia metódy a zásady v organizácii systému, ich význam a základné princípy. Ďalej sa zoznámi s medicínskym právom a osvojí si právnu reguláciu vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotných služieb. Súčasťou programu je aj problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti a fungovania systému zdravotného poistenia v Českej republike.

  • Etika v zdravotníctve, základy etiky, etické prístupy, jej aplikácia v praxi
  • Organizácia systému, metódy, zásady, význam a princípy
  • Medicínske právo
  • Zdravotné poisťovne, problematika, fungovanie, poskytovanie služieb
Garantom tohto programu je Mgr. Veronika Kristková

Predmety - Management v zdravotníctve

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.999 €
Cena bez DPH platí do 23. 6. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás